Privacy verklaring

Wim Bergsma Fotografie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
W: www.wbfotografie.nl
E: wim@wbfotografie.nl
T: 06-13188466

Persoonsgegevens die verwerkt worden:
Wim Bergsma Fotografie verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
* Naam * Adres * Telefoonnummer * E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens:
Wim Bergsma Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het organiseren van cursussen en/of workshops waarvoor je je via deze website of telefonisch kunt opgeven.
Ik gebruik je gegevens ook voor het opmaken van facturen en het incidenteel toesturen van informatie d.m.v. een nieuwsbrief.

Geautomatiseerde verwerking:
Alle persoons gegevens worden door mij zelf verwerkt en onderhouden.
Hierbij worden de volgende computerprogramma’s of –systemen gebruikt:
* Microsoft Word * Microsoft Excel * WordPress CMS

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaart:
De persoonsgegevens worden bewaard zolang er een zakelijke relatie is of hoogstens 18 maanden na het beëindigen van deze relatie.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wim Bergsma Fotografie verstrekt deze gegevens op geen enkele wijze aan derden. Alleen als het wettelijk vereist is worden deze gegevens verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
 Verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar wim@wbfotografie.nl. Er komt zo snel mogelijk een reactie, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd:
Wim Bergsma Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en gebruikt passende maatregelen.